uw partner in veiligheid en energiepresatie
begeleiding op maat van uw bouwproject
We zijn een
jong en dynamisch studie- en ingenieursbureau

met een ervaren team van ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, energiedeskundigen, ventilatieverslaggevers, deskundigen luchtdichtheid en stabiliteitsingenieurs die u professioneel begeleiden tijdens het ontwerp en de uitvoering van uw projecten.

onze expertise

  • Veiligheidscoördinatie niveau 1 voor alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen  
  • EPB-studie en advies
  • EPC (Energieprestatiecertificaat) voor verkoop en verhuur van woningen/appartementen
  • Ventilatieverslaggeving: voorontwerp en opmeting met eindprestatieverslaggeving
  • Blowerdoortesten (luchtdichtheidstest) + thermografie
  • Warmteverliesberkening
  • Stabiliteit voor woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen
  • Water en rioolkeuring
  • Plaatsbeschrijving

onze diensten

Meer info

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor alle bouwwerken waarbij er minstens 2 aannemers gelijktijdig of opeenvolgend werkzaamheden op de bouwplaats uitvoeren.

ENERGIE EPB - EPC

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. De Energieprestatie regelgeving is van kracht sinds 1 januari 2006 voor alle gebouwen.

VENTILATIEVERLSAG

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouw en energetische renovaties. De ventilatiecoördinator zal het dossier aanmaken bij het SKH.

BLOWERDOORTESTEN

Een blowerdoortest onderzoekt of er luchtlekken zijn en waar die zich bevinden.



THERMOGRAFIE

Met een warmtecamera van op een veilige afstand worden infraroodfoto’s gemaakt die de temperatuurverschillen visualiseren. De infraroodfoto’s geven informatie betreffende de energetische kwaliteit van de woning.

PLAATSBESCHRIJVINGEN

Een plaatsbeschrijving moet nadat de werken zijn uitgevoerd kunnen aantonen dat eventuele schade aan de woning al dan niet het gevolg is van de werken die werden uitgevoerd.

WATER & RIOOL KEURING

De keuring van de private waterafvoer verplicht bij nieuwbouwwoningen of ingrijpende renovaties, bij een (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer er bijvoorbeeld in de straat een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

STABILITEITSTUDIE

De stabiliteit vormt letterlijk het fundament van een bouwproject, om latere verzakkingen of andere ontwikkelingen te voorkomen. We bieden stabiliteitsstudies voor beton-/staal-/houtskeletbouw aan voor zowel woningen, appartementen, kantoren winkels en bedrijfsgebouwen

SLOOP & ASBEST inventaris

Vanaf 23/11 is het verplicht om een asbestattest voor te leggen bij verkoop van een woning.