Regelgeving

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties. De ventilatiecoördinator zal het dossier aanmaken bij het SKH, dit is een controle organisme dat instaat voor het kwaliteitskader.

VENTILATIE VOORONTWERP (VVO)

De Ventilatieverslaggever werkt nauw samen met de EPB-verslaggever. De ventilatieverslaggever zal een ventilatieplan opmaken, hierop staat de locatie van het systeem en zal een voorstel gemaakt worden van het traject van de ventilatiekanalen. Ook de diameters van de kanalen wordt hierop vermeld. Hierbij zal men steeds aandacht besteden aan het in balans houden van het gekozen systeem.

VENTILATIE REGELBARE TOEVOER (RTO)

De verslaggever ventilatie regelbare toevoer zorgt voor het ingeven van de regelbare toevoeropeningen bij het SKH. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem type B en D.

VERSLAGGEVER DOORVOEROPENINGEN (DO)

Hierbij zorgt de verslaggever doorvoer voor het ingeven van de werkelijke doorvoeren bij het SKH. Hij zal ter plaatse komen kijken wanneer de doorvoeropeningen zijn geplaatst. Dit kan men via spleten onder de deur realiseren of via doorstroomopening roosters.

Copyright © all rights reserved.