VERPLICHT ?

Sinds 1 mei 2001 is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor alle bouwwerken waarbij er minstens 2 aannemers gelijktijdig of opeenvolgend werkzaamheden op de bouwplaats uitvoeren.  Men maakt het onderscheid tussen een veiligheidscoördinator ontwerp (tijdens het ontwerp) en verwezenlijking (tijdens de bouwwerken). Deze kunnen door 1 dezelfde veiligheidscoördinator worden uitgevoerd.

TAKEN VAN DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

Veiligheidscoördinatorontwerp 

De VCO bekijkt de plannen en gaat op zoek naar de risicovolle elementen, in functie hiervan stelt hij het Veiligheids –en gezondheidsplan (VGP) op. Hij zal het Postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen. Hierin worden werfverslagen, aantekeningen en andere communicatie van tussenkomende partijen opgenomen. 

Veiligheidscoördinator verwezenlijking 

De VCV brengt op regelmatige tijdstippen werfbezoeken, hierbij zal hij de risico’s waar werknemers en andere tussenkomende partijen aan worden blootgesteld beoordelen. Deze risico’s worden opgenomen in werfverslagen. Het werfverslag wordt aan de bouwheer, architect en aannemers bezorgd.
Hij zal ook het Postinterventiedossier en het coördinatiedagboek verder aanvullen gedurende de werken.

PRAKTISCH

De aanstelling van de veiligheidscoördinator bij kleine bouwwerken (<500m2) gebeurt in overeenkomst met de architect/bouwheer. In de praktijk is het meestal de opdrachtgever/bouwheer die een veiligheidscoördinator zal aanstellen. De Veiligheidscoördinator stelt het veiligheids –en gezondheidsplan op. Dit wordt aan de opdrachtgever bezorgd, deze zal er op zijn beurt voor zorgen dat dit op de bouwplaats aanwezig is ter inzage voor de tussenkomende partijen.

Tegen de oplevering van de bouwwerken wordt het Postinterventiedossier afgewerkt en samen met de andere coördinatie-instrumenten overgedragen aan de opdrachtgever. Het Postinterventiedossier is een belangrijk dossier dat ook praktisch is voor latere werkzaamheden. Dit dossier bevat alle technische gegevens van het gebouw. Dit dossier moet bij latere verkoop of verhuur wettelijk aanwezig zijn bij de verkoopakte en overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar.

Copyright © all rights reserved.