THERMOGRAFIE

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera van op een veilige afstand worden infraroodfoto’s gemaakt die de temperatuurverschillen visualiseren. De infraroodfoto’s geven informatie betreffende de energetische kwaliteit van de woning. 

Wat onderzoekt de thermograaf 

De aan- of afwezigheid en correcte plaatsing van isolatie wordt makkelijk aangetoond met behulp van een warmtecamera. Slecht geplaatste isolatie veroorzaakt tochtverschijnselen en koudebruggen. 

Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Hierdoor kan er ongewenste oppervlakte condensatie optreden met schimmels als gevolg. Ook voor een goede luchtdichtheidstest is het belangrijk dat er nergens verliezen zijn.

Copyright © all rights reserved.