Keuring huishoudelijk afvoerwater

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht bij nieuwbouwwoningen of ingrijpende renovaties, bij een (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer er bijvoorbeeld in de straat een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

WAAROM LATEN KEUREN?

Om zeker te zijn dat er geen vuil water in het regenwater terechtkomt. De verplichting is ingevoerd om een rioolkeuring te laten uitvoeren om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, - transport en - zuivering.

WANNEER VINDT DE KEURING PLAATS EN WAT IS NODIG?

Het waterafvoersysteem van het gebouw moet volledig aangelegd zijn. De rioolkeurder moet over volgende documenten beschikken voor hij de keuring kan uitvoeren:

  • Stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing) 
  • Uitvoeringsplan of schets van de private waterafvoer 
  • Eventueel foto’s van de private waterafvoer

VERLOOP VAN DE RIOOLKEURING

Op basis van de bouwvergunning, plannen en foto’s neemt de keurder kennis van de riolering op uw terrein. Vervolgens wordt met behulp van een rookmachine en/of kleurvloeistof getest of de riolering correct verbonden is en de verschillende waterstromen gescheiden zijn.

KEURINGSATTEST

Indien er een gunstige keuring werd uitgevoerd krijgt u een conformiteitsattest dat je nodig hebt voor de aansluiting op de openbare riolering. Ingeval de riolering niet voldoet ontvang je een attest met de afwijkingen die leiden tot de afkeuring. Als de afwijkingen in orde zijn gebracht kan er opnieuw een keuring worden uitgevoerd.

Copyright © all rights reserved.