EPB-REGELGEVING ?

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. De Energieprestatieregelgeving is van kracht sinds 1 januari 2006 voor alle gebouwen wanneer een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en die geklimatiseerd worden. Dit geldt voor zowel verbouwingen als nieuwbouw.

Een EPB-verslaggever moet worden aangesteld voor de aanvang van de werken. In samenspraak met u als bouwheer en de architect zal een voorcalculatie opgemaakt worden met de materialen die u wenst te gebruiken. Na de voltooiing van de werken zal er een definitieve aangifte gebeuren bij het Vlaams Energie Agentschap. Zo kan u als aangifteplichtige aantonen dat de woning voldoet aan de regelgeving. 

EPB NIEUWBOUWWONINGEN

Hierbij wordt rekening gehouden met een K– en E-peil bij vergunningen tot 31 december 2017, sinds 2018 wordt er rekening gehouden met een S-peil en een E-peil. Verder zijn er ook nog andere eisen afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag, zo is er een eis die de netto-energiebehoefte bepaalt, de maximale oververhitting en een eis voor hernieuwbare energie (bouwaanvragen vanaf 2014).

EPB VERBOUWINGEN

De EPB-eisen bij verbouwingen liggen minder streng dan de eisen voor nieuwbouw. Zo wordt hier vooral gecontroleerd of de isolatiematerialen voldoen aan bepaalde u-waarden en of er voldaan is aan de ventilatie-eisen. Sinds 2015 zijn hier ook de Energetische verbouwingen bijgekomen, deze zijn ook onderworpen aan een E-peil (geen K-peil) . Hierdoor dient er ook een volledig ventilatiesysteem voorzien te worden alsook hernieuwbare energie

BEN-WONINGEN (BIJNA ENERGIE NEUTRAAL)

Ook voor uw BEN-Woningen bent u bij ons aan het juiste adres. Ons team zit graag met u samen om te bekijken hoe het mogelijk is om van uw woning een BEN-woning te realiseren. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken. De energie die nog nodig is, wordt gehaald uit groene energiebronnen.

Copyright © all rights reserved.