BLOWERDOORTEST: LUCHTDICHTHEIDSMETING

Dit is een meting die wordt uitgevoerd op een woning om te onderzoeken of er luchtlekken zijn en waar die zich bevinden.

INVLOED BLOWERDOORTEST

Het is steeds moeilijker door de strengere EPB normering om het opgelegde E-peil te halen. Een makkelijke en relatief goedkope manier om het E-peil te verlagen is door het uitvoeren van een blowerdoortest. Voor het behalen van een passiefhuiscertificaat ben je steeds verplicht om een blowerdoortest te laten uitvoeren.

UITVOERING

Er zal een afspraak gemaakt worden door een erkend uitvoerder. De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd door een ventilator in een deuropening te plaatsen.  De ventilator zorgt voor een drukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenomgeving. Hierdoor wordt er als het ware een kunstmatige wind op de gevels geplaatst waardoor het lekdebiet kan worden bepaald. Met behulp van een infraroodcamera kan dan op een snelle efficiënte manier de probleemzones worden vastgelegd. 

De uitvoering kan alleen gebeuren als de woning is afgewerkt. Alle technieken en voorziening moeten geïnstalleerd zijn, de pleisterwerken voltooid, de plinten geplaatst,…

Copyright © all rights reserved.