STAVINGSTUKKEN VOOR AFWERKING

Als bouwheer ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van stavingstukken die je aan de EPB verslaggever moet overhandigen voor het tijdig indienen van de EPB-aangifte. Deze zijn nodig als bewijs dat het project voldoet aan de EPB-eisen. 

Ook kan je detailberekeningen inbrengen als stavingstuk. Deze details kunnen leiden tot een lager en beter E-peil. 

Het is de plicht van de aangifteplichtige (bouwheer) om tijdig de EPB-aangifte te laten indienen om een boete te voorkomen. De verslaggever is enkel verantwoordelijk om de gegevens voor de aangifte correct in te geven. 
Het is dus belangrijk voldoende stavingsstukken tijdig en volledig in te dienen bij de EPB-verslaggever.

WAT ZIJN STAVINGSTUKKEN?

 • Factuur: hierop kan de EPB-verslaggever, merk, type en dikte van het materiaal terugvinden 
 • Foto’s: de EPB-verslaggever moet ook hier duidelijk, merk, type en dikte van het materiaal kunnen terugvinden 
 • Attesten: worden dikwijls ingevuld door de aannemers waar merk, type en dikte van de gebruikte materialen op vermeld staan
 • Mails van de aannemer: Een mail die afgetekend is door de aannemer waarin merk, type en dikte van de materialen bevestigd zijn

Indien er geen stavingstukken van bepaalde materialen aanwezig zijn moet de verslaggever uitgaan van het slechtste.; er is geen isolatie geplaatst. Hierdoor zal er een tekort ontstaan in de berekening en kan men een boete ontvangen.

ISOLATIE 

Op de factuur, mail of attest moet het werfadres, merk, type en dikte vermeld staan

RAMEN 

 • Hierbij kan u het thermisch rapport doorgeven, dit is een detail van de ramen waarop de afmetingen per raam staan, merk en type van de raamprofielen en beglazing vermeld zijn, of er verbeterde afstandshouders geplaatst zijn, of er roosters geplaatst zijn… Hierop staan de gedetailleerde Uw-waarden en de exacte glasoppervlakte per raam waardoor we alles tot in detail kunnen ingeven wat kan leiden tot een beter E-peil.
 • Indien u niet over een thermisch rapport beschikt kan u een factuur doorgeven waarop merk en type van de raamprofielen staat vermeld, merk en type van de beglazing op staat vermeld met de U-waarde en G-waarde van het glas en eventueel de roosters, rolluiken, screens.. op vermeld staan
 • KETEL 

  • Factuur met merk en type van de ketel
  • Ontwerpretourtemperatuur gestaafd door de loodgieter 
  • Werd er een buitenvoeler geplaatst? 
  • Is er intern / extern opslagvat?
  • Is er een buffervat

  WARMTEPOMP 

  • Factuur met het merk, type en vermogen 
  • Stavingsstuk met ontwerpvertrektemperatuur 

  VENTILATIE 

  • Factuur met merk en type van het ventilatiesysteem
  • EN een inregelrapport van de ventilatie (dit wordt opgemaakt door de installateur bij plaatsing, hierop staan de debieten per ruimte vermeld) 
  • Foto's van de doorstroomopeningen onder de deuren (indien bouwaanvraag <01/01/2016)

  PV-PANELEN 

  • Factuur met werfadres, aantal panelen, merk en type van de panelen, het vermogen van de panelen 
  • Keuring van de zonnepanelen
  • Legplan van de zonnepanelen

Copyright © all rights reserved.